Home

“I was amazed by the superior interpretation of the young soloist Mia Grozdanić on bayan, who, accompanied by with the famous ensemble Zagreb Soloists, premiered my work The Seasons, dedicated to her and the aforementioned ensemble. In the recent Croatian history of musical performanse on the given instrument, I have not met a musician with such an ability of performance on the accordion, so I decided, at the incentive of the young musician, to dedicate another piece to her and that is composition Tears of St. Lawrence for bayan and strings.”

Davor Bobić, Croatian composer


“Ostao sam zatečen vrhunskom interpretacijom mlade solistice Mije Grozdanić na bayanu koja je uz slavni ansambl Zagrebačkih solista praizvela moje djelo Godišnja doba posvećeno upravo njoj i spomenutom ansamblu. U novijoj hrvatskoj glazbenoj povijesti izvodilaštva na danom instrumentu nisam susretao glazbenicu takve razine sposobnosti interpretacijskog umijeća na harmonici stoga sam odlučio na poticaj mlade glazbenice posvetiti joj još jedno ostvarenje, a to je kompozicija Suze Sv. Lovre za bayan i gudače.”

Davor Bobić, hrvatski skladatelj